ANIMATED VIDEOS

סרטון טוב זה מה שיקח את הפרויקט שלכם לרמה אחרת!

אנו מפיקים סרטי אנימציה לצורכי שיווק ומכירת פרוייקטים. כולל אנימציית תלת מימד, עריכה וקריינות בכל השפות.
הפקת סרט הדמיה ברמה טובה אינה דבר זול. יש לנו אפשרות להציע מגוון חבילות שיאפשרו לכם לקבל סרט שיווקי בהתאם לתקציב שלכם.  ניתן לבצע סרטים באורכים שונים ובשילוב צילומי רחפן.

סרטון שיווק פרויקט 'בית הסופר' המיתולוגי בת"א.

יזם: קבוצת יצחק תשובה

אדריכל: רובננקו אדריכלים

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט 'בית הסופר' המיתולוגי בת"א.

יזם: קבוצת יצחק תשובה

אדריכל: רובננקו אדריכלים

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

 'מגדלי8' בגבעתיים'

יזם: אקרו נדלן

אדריכל: מילוסלבסקי אדריכלים

הדמיות והפקה

: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

'אהוד התחיה' אשקלון'

יזם: י.ח דימרי

אדריכל: ליאת אהרוניין

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

'פאר ההייטק רמת גן'

יזם: עיריית רמת גן

אדריכלות והדמיות:

קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

נווה פרחים

מגורים לשוטרים

יזם: משטרת ישראל

אדריכל: מארש אדריכלים

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

הקריה הרפואית ברמלה

יזם: עירית רמלה

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

 'מגדלי8' בגבעתיים'

יזם: אקרו נדלן

אדריכל: מילוסלבסקי אדריכלים

הדמיות והפקה

: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

'אהוד התחיה' אשקלון'

יזם: י.ח דימרי

אדריכל: ליאת אהרוניין

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

'פאר ההייטק רמת גן'

יזם: עיריית רמת גן

אדריכלות והדמיות:

קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

נווה פרחים

מגורים לשוטרים

יזם: משטרת ישראל

אדריכל: מארש אדריכלים

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

סרטון שיווק פרויקט

הקריה הרפואית ברמלה

יזם: עירית רמלה

הדמיות והפקה: קסם הדמיות

Contact Us

קסם הדמיות ממוחשבות: סרטון הדמיה לנדלן \ הפקת סרטוני אנימציה ושיווק \ סרטון הדמייה לפרויקטים של נדלן